Dead Animal Đã lưu trữ

4 Henry St Medford MA 02155, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

14228417

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

16 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead squirrel on road

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.