Dead Animal Đã lưu trữ

221 Riverside Avenue Medford, Massachusetts, 02155 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

14256495

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

While walking on Riverside Ave. saw a dead animal in the middle of the street

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.