Traffic Signal / Pedestrian Signal Đã lưu trữ

262 Yale Avenue New Haven, CT 06515, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1436475

Submitted To:

New Haven

Danh mục:

Traffic Signal / Pedestrian Signal

Đã xem:

2643 lần

Vùng lân cận:

Westville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Được sao lại bởi:

591624, 322611

Mô tả

While the chronic problem with this traffic signal has been acknowledged and repair parts ordered, the issue needs to remain open until it is resolved. SCF shows a history of problems here going back years. The temporary fix odd - traffic on Yale has the green signal for 45 seconds while Edgewood the main artery only gets 25. Makes a lot of sense.


12 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.