This is an unaffiliated request

Drainage problem icing over Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

144195

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

2277 lần

Vùng lân cận:

Groton

Được báo cáo thông qua:

http://www.thegrotonline.com

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Just after the sharp left uphill on Fairway Dr, a spring drains across and down the road for days after each rain and when snow melts. When it's cold, this water freezes causing a safety hazard when negotiating the corner.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.