Pothole Đã lưu trữ

134 Summer Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1452797

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

379 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W006601-012215

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. In front of 131
Hỏi. Urgent/Dangerous Yes/No
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.