Pothole Đã lưu trữ

1345 Cedar Lake Parkway Minneapolis, MN 55416, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1457675

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

540 lần

Vùng lân cận:

Bryn Mawr

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

59635

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Driving Lane
Hỏi. Describe the Issue
Đáp. More new potholes on the street that was supposed to be repaved and never done
Hỏi. Estimate length and width of the pothole
Đáp. 12x8
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Deep (> 3")

Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.