Sidewalk Defective Đã lưu trữ

40 Metcalf St Worcester MA 01609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

14999029

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Sidewalk Defective

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

1942

Mô tả

The road and sidewalk is torn up between 40-44 Metcalf street

cũng đã hỏi...
Hỏi. How long has this condition existed?
Đáp. Decades
Hỏi. How is the sidewalk defective?
Đáp. It's scrapes cars and often gets tripped on by people walking by

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.