Dead Animal Đã lưu trữ

102 Woodruff Avenue Medford, Massachusetts, 02155 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15042144

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Dead Animal

Đã xem:

7 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Dead bunny in front of the driveway.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type/size animal?
Đáp. Small (cat, raccoon, squirrel, woodchuck, etc)

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.