Water Leak Đã lưu trữ

Plattsburg Ave Burlington VT 05408, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15059993

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Water Leak INT Distribution

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR-081023-10

Mô tả

Giant fountain of water shooting up, where there appears tobe heavy construction equipment, pumping sewage

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of suspected leak?
Đáp. Sidewalk
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Geyser

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.