Public Water Issues Đã lưu trữ

17 Beltran Terrace Malden, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1512428

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Water - Discolored, Pressure, Turn-Off/On

Đã xem:

231 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W007741-030415

Mô tả

Is it possible to have something done about the water pressure up here. We live on Beltran Terrace and the pressure is HORRIBLE. to give an idea of just how bad the pressure is, it takes over 20 minutes for the toilet to fill up after flushing. Shower pressure is horrible.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Public Water Problem
Đáp. Low Water Pressure

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.