Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Water In Basement Investigation Được thừa nhận

9901 E Outer Dr Detroit 48224 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15154928

Danh mục:

Water In Basement Investigation

Đã xem:

31 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

145506

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the mailing address same as the affected address?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Date of damage?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have a Basement, Crawl Space or Utility Room?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How is the Water backing up?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the condition of the water?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is your basement still flooded?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has a plumber inspected this backup issue?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How far did the plumber snake?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Did the plumber inspect with a camera?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If the plumber did inpsect with a camera, do you have a copy of the video?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What did the plumber advise or inform the customer?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do any of your neighbors on your side of the street have water back up also?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you or your neighbor have trees in the back yard?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do the gutter downspouts lay on the grass?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has the water service line to the house been replaced recently?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has the gas meter been moved outside recently?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is there a sprinkler system?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this a recently purchased vacant property?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have a backwater valve installed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do you have a sump pump installed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has the Sewer Lateral Service line been repaired/replaced recently?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video