This is an unaffiliated request

Street li ght needed Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

152002

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

385 lần

Vùng lân cận:

Alma

Được báo cáo thông qua:

http://www.themorningsun.com

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

At the corner of Cheeseman & Pine Ave. We could use a street light. You cannot tell where the street is at until you are on top of it in the dark.


Vấn đề Lân cận

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video