Trash Bag Not Collected Đã lưu trữ

161 Millbury St Worcester MA 01610, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15202266

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Trash Bag Not Collected

Đã xem:

52 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2279

Mô tả

Again they dump trash. Laura liner is the name in front of my property. There was nothing here after trash pick up.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please verify this is a yellow City trash bag. Enter "Yes" if it is.
Đáp. No
Hỏi. Is your address the only location that was missed?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is there a green sticker on the bag as to why it wasn't collected?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What time was the bag placed out for collection?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.