Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

435 North St Fitchburg, Massachusetts, 01420 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15214975

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup

Đã xem:

50 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste, or More than One
Đáp. Recycling
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. my Address and close neighbors
Hỏi. Please describe what items were missed:
Đáp. Recycling barrel

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.