Tree Inspection Đã lưu trữ

82 Salisbury St Worcester MA 01605, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15277183

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Tree Inspection

Đã xem:

36 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2421

Mô tả

This tree planted months ago has sustained some damage

cũng đã hỏi...
Hỏi. Why does this tree need to be inspected?
Đáp. It looks as if some tried to knock it down and it is injured
Hỏi. Please provide a detailed location of the tree at this address.
Đáp. I think it is tree #3 from the left of the most recent plantings

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.