This is an unaffiliated request

multiple potholes Đã lưu trữ

Route 146 South On Ramp From Route 246 North Providence, RI Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1531537

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

282 lần

Vùng lân cận:

North Providence

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, traffic

Mô tả

The top of the ramp where traffic merges onto 146 South has multiple potholes. There is no way to avoid them.


Vấn đề Lân cận

1 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.