Investigate Fire Hydrant Related Issues Đã lưu trữ

7850 Gratiot Ave Detroit 48213 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15337314

Danh mục:

Investigate Fire Hydrant Related Issues

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

147800

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Has the Hydrant been hit by a vehicle?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the street flooding?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Hydrant leaking, broken, out of service or frozen?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If "Other", select a specific reason.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the Hydrant missing cap/nozzle/drain cap?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Do/did the kids have the Hydrant on, playing in the water?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the nearest address to the hydrant, or the street name?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. To identify the exact block, what two streets is the hydrant between?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.