Parks - Complaint Đã lưu trữ

201 Plantation St Worcester, MA 01604, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15378369

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Parks - Complaint

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2608

Mô tả

gravel dough up in numerous places. big holes with a trip hazard

cũng đã hỏi...
Hỏi. Which park is the complaint about?
Đáp. plantation St/Holmes field

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.