Dead Animal In Street Đã lưu trữ

78 Park Ave Worcester MA 01609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15408675

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Dead Animal In Street

Đã xem:

59 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2672

Mô tả

Big dead raccoon in the middle of Park Ave - it is causing a hazard as cars swerve to miss it. Lots of near misses! Yikes.-

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of animal is it?
Đáp. Raccoon
Hỏi. Is it located in the street or on the sidewalk?
Đáp. Street

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.