Water Mains / Street Light Mark Outs Đã lưu trữ

66–128 Washington St Worcester MA 01610, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15420895

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Water Mains / Street Light Mark Outs

Đã xem:

170 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2700

Mô tả

Pre-market area in white paint

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of work is being done?
Đáp. Connecting new sewer to existing main
Hỏi. Is the area pre-marked per state law?
Đáp. Yes
Hỏi. What is the tentative start date of the job?
Đáp. 10-11-2023
Hỏi. Is the work being done on private property, the street, or both?
Đáp. Street at corner of Madison and Washington street
Hỏi. Is this location a business or residential? If a business, what is the name of the business?
Đáp. Business

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.