Missed Trash/Recycling/Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1555702

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Trash - Missed Pickup

Đã xem:

164 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W008387-032715

Mô tả

City did not pickup recycled trash. It's the only house they missed on the street. The recycled trash was brought out to the sidewalk at 6:00am.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Trash Missed
Đáp. Residential Recycling

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.