Recycling Bin Not Collected Đã lưu trữ

36 Howland Terr Worcester MA 01602, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15559206

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Recycling Bin Not Collected

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2912

Mô tả

Recycling was not collected for the entire neighborhood

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a sticker placed on the bin as to why it wasn't collected?
Đáp. No - no sticker and no recycling trucks on the street today
Hỏi. What is your normal day of collection?
Đáp. Thursday
Hỏi. Was the whole street missed?
Đáp. Yes
Hỏi. What time was the bin placed at the curb for collection?
Đáp. 5:00AM
Hỏi. Are the recyclables rinsed clean?
Đáp. Yes

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.