Graffiti On Public Property Đã lưu trữ

46 Lakeside Ave Worcester MA 01603, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15597435

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Graffiti On Public Property

Đã xem:

9 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2985

Mô tả

Painted letters on concrete and asphalt.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How long has it been there?
Đáp. Unknown
Hỏi. What does the graffiti say?
Đáp. BEBE and B
Hỏi. Where is the graffiti located?
Đáp. Adjacent to bench located near end of Columbus Park boardwalk Also on asphalt walkway leading to this bench..

3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.