General Complaint / Other Đã lưu trữ

34 Rodney St Worcester MA 01605, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15671606

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

General Complaint / Other

Đã xem:

8 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

3134

Mô tả

This is just a section of Rodney Street, but the rest looks the same The street and sidewalks are filthy Kids walk down here for school It teaches that it's ok to continue to litter

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the nature of the problem? Please describe in detail.
Đáp. Trash and litter everywhere

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.