Graffiti Đã lưu trữ

249 Putnam Street Hartford, CT 06106, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4805

ID Vấn đề:

1568328

Submitted To:

Hartford 311

Category:

Graffiti

Đã xem:

1270 lần

Vùng lân cận:

Frog Hollow

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Paint on spray fountain and spray feature

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this on public or private property?
Đáp. Public
Hỏi. Does it contain profanity or is it obscene?
Đáp. Yes

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.