Investigate Cave In (Sink Hole) Đã lưu trữ

19711 Archdale Detroit 48235 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15705299

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI14

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

152097

Mô tả

This request was submitted to the Detroit Water and Sewerage Department directly, prior to being imported into SeeClickFix.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.