Pothole Đã lưu trữ

Walnut St Westfield, Massachusetts, 01085 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15720008

Submitted To:

Westfield, MA

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Westfield

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is the pothole?
Đáp. Center Lane
Hỏi. What is the street number and/or street name closest to the pothole?
Đáp. fowler
Hỏi. Additional description or other information?
Đáp. multiple potholes

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.