Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

225 Scott Rd Fitchburg, MA 01420, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

15758258

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup

Đã xem:

33 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

missed trash 225 and 237 Scott

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste, or More than One
Đáp. Trash
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please describe what items were missed:
Đáp. trash

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.