Streets: Snow/Ice Removal Đã lưu trữ

400 High St Medford MA 02155, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

15892361

Submitted To:

City of Medford

Danh mục:

Streets: Snow/Ice Removal

Đã xem:

66 lần

Vùng lân cận:

Medford

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Who ever the clown is who keeps posting at High and Allston st. Get a life you loser

cũng đã hỏi...
Hỏi. Street name with the Issue?
Đáp. Allston
Hỏi. What is the issue?
Đáp. clown sighting
Hỏi. Do you know if this is City or Private property?
Đáp. city

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.