Codes Compliance Đã lưu trữ

5570 4th Ave N Saint Petersburg, Florida Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 4345

ID Vấn đề:

1594085

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Codes Compliance

Đã xem:

382 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

This neighbor/tenant parks their car in the yard every day. They also park their commercial truck & trailer filled with yard debris in the yard every evening.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Yard Parking

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.