This is an unaffiliated request

DANGEROUS INTERSECTION Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

160119

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

1546 lần

Vùng lân cận:

Rye

Được báo cáo thông qua:

http://www.lohud.com

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

T-Intersection with no traffic calming devices or signals.1 child killed and another injured by on coming traffic.


  • Marilu Lovallo Stuart (Người dùng đã đăng ký)

  • kathy moran-howe (Khách)

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video