Abandoned Vehicle Đã lưu trữ

82-98 Penn Ave Worcester, MA, 01604, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

16027497

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Abandoned Vehicle

Đã xem:

126 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4674

Mô tả

Pick up truck with expired inspection sticker. Rear passenger window is open.


3 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.