Pothole Đã lưu trữ

9 Holland Rd Worcester, MA 01603, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

16052235

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

46 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4807

Mô tả

Nearly a dozen potholes, 4-ish deep ones. Everyone on the St usually waits till after Winter to req fill, but this year is awful.

cũng đã hỏi...
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Several appear to be 7-8 inches. Hard to tell.
Hỏi. Is the hole an even square shape (indicating a trench from utility work)?
Đáp. No
Hỏi. How big around is the pothole?
Đáp. Several are 1-2 ft, some are smaller but deeper. Whole family of sizes here.

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.