Missed Trash/Recycling/Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

67 Ashland Street Malden, Ma 02148 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1606048

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Trash - Missed Pickup

Đã xem:

146 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W008878-042215

Mô tả

Missed Recycling

cũng đã hỏi...
Hỏi. Type of Trash Missed
Đáp. Residential Recycling

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.