Pothole Đã lưu trữ

1913 Ewing Avenue South Minneapolis, MN 55416, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1606372

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

632 lần

Vùng lân cận:

Bryn Mawr

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

69533

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of pothole?
Đáp. Driving Lane
Hỏi. Describe the Issue
Đáp. Couple Ruts and sink holes
Hỏi. Estimate length and width of the pothole
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Deep (> 3")

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.