Street Light Out Đã lưu trữ

25–43 Terrace Dr Worcester MA 01609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

16086611

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Street Light Out

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

4973

Mô tả

Street light out at Terrace and Argyle St

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pole wooden or metal?
Đáp. Metal
Hỏi. Is the light completely out or cycling (flickering on and off)?
Đáp. Completely out
Hỏi. What is the pole number? (This is about eye-level on the pole.)
Đáp. NA

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.