Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup Đã lưu trữ

79 Snow Street Fitchburg, Massachusetts, 01420 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

16105575

Submitted To:

Fitchburg, MA

Danh mục:

Missed Trash, Recycling or Yard Waste Pickup

Đã xem:

65 lần

Vùng lân cận:

Fitchburg

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Trash not picked up

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this for Trash, Recycling, Yard Waste, or More than One
Đáp. Trash
Hỏi. Was your entire street missed or just your address alone?
Đáp. Just my house
Hỏi. Please describe what items were missed:
Đáp. One trash bin

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.