Pothole Đã lưu trữ

88 Park Ave Worcester MA 01609, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

16115885

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

5 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

5109

Mô tả

Unknown

cũng đã hỏi...
Hỏi. How big around is the pothole?
Đáp. Unknown
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is the hole an even square shape (indicating a trench from utility work)?
Đáp. No

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.