Sidewalk/Curb Repair & Replacement Đã lưu trữ

15 Lyle Street Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1616679

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Sidewalk or Curb Repair

Đã xem:

1642 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

W009017-042815

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Request/Concern Description
Đáp. Tree pushing up sidewalk
Hỏi. Urgent/Dangerous Yes/No
Đáp. No

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.