This is an unaffiliated request

not hot water Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

1620001

Submitted To:

Community

Danh mục:

None

Đã xem:

1839 lần

Vùng lân cận:

City Council District 36

Được báo cáo thông qua:

http://heatwatchnyc.org

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

EVERYDAY THERE IS NO HOT WATER AND WHEN THERE IS IT DOES'NT LAST LONG


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video