This is an unaffiliated request

Blighted-Property Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

162081

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

789 lần

Vùng lân cận:

Lorain

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash, blighted property, rodents

Mô tả

This house has been a nuisance for over 10yrs, the siding got striped, copper stole, the garage caught fire, the basement is full of trash bags & rats and it continues to sit in this current state.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.