This is an unaffiliated request

way too many junk vehicles Đã lưu trữ

512 E Willard Ave Lansing Charter Township, MI 48910, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1855

ID Vấn đề:

163175

Submitted To:

Community

Category:

None

Đã xem:

12972 lần

Vùng lân cận:

Lansing

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

He has way too many vehicles on this lot.What is so disturbing is this is the FIRST house..the ENTRYWAY to our neighborhood and this "yard" using the term loosely is appalling.


 • Ron (Người dùng đã đăng ký)

 • Ryan (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Ron (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • Ron (Người dùng đã đăng ký)

 • Ron (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Ryan (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Ron (Khách)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • Ron (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Charles (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • City of Lansing (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Khách)

 • alex montalvo (Khách)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • Barbara West (Khách)

 • Carol Wood (Người dùng đã đăng ký)

 • Dave (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Kirk William Hewitt (Người dùng đã đăng ký)

 • Hammerhead46 (Người dùng đã đăng ký)

 • kirk héwitt (Khách)

 • Hammerhead46 (Người dùng đã đăng ký)

 • Jan (Người dùng đã đăng ký)

 • no faith in code compliance (Khách)

 • Lemonlakes (Khách)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Lemonlakes (Khách)

 • Jan (Người dùng đã đăng ký)

 • Code Compliance - LFD (Người dùng đã đăng ký)

 • Kirk William Hewitt (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • concerned citizen (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Jan (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Hammerhead46 (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Hammerhead46 (Người dùng đã đăng ký)

 • no faith in code complinance (Khách)

 • Jan (Người dùng đã đăng ký)

 • Bobbie (Người dùng đã đăng ký)

 • Hammerhead46 (Người dùng đã đăng ký)

 • Code Compliance (Người dùng đã đăng ký)

 • Kyle (Người dùng đã đăng ký)

 • Đã đóng AndWeReWalking (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.