Pothole Đã lưu trữ

1 Wayside Road Worcester, MA, 01605, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

16343634

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

20 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

6588

Mô tả

Junction of Wayside road and Pasadena parkway, roadway had many potholes

cũng đã hỏi...
Hỏi. How big around is the pothole?
Đáp. Need to be refilled as wet weather removed tar from previous patch job
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. Too many to list
Hỏi. Is the hole an even square shape (indicating a trench from utility work)?
Đáp. No

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.