Pothole Đã lưu trữ

124 Wildwood Avenue Worcester, Massachusetts, 01603 Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

16362391

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

8 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

6721

Mô tả

Two potholes close to each other that are elongated, like a football

cũng đã hỏi...
Hỏi. How big around is the pothole?
Đáp. Several inches
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. An inch or two
Hỏi. Is the hole an even square shape (indicating a trench from utility work)?
Đáp. No

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.