Pothole Đã lưu trữ

40 Clover St Worcester MA 01603, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

16367856

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Pothole

Đã xem:

10 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

6751

Mô tả

Pothole

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the hole an even square shape (indicating a trench from utility work)?
Đáp. No
Hỏi. How deep is the pothole?
Đáp. 3 inches
Hỏi. How big around is the pothole?
Đáp. 6 to 8 inches

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.