Curbside Trash/Recycling Cart Issues Đã lưu trữ

36 Clinton St Marlborough MA 01752, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

16444637

Submitted To:

City of Marlborough

Danh mục:

Curbside Trash/Recycling Cart Issues

Đã xem:

26 lần

Vùng lân cận:

Marlborough

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Wheel on cart fell off

cũng đã hỏi...
Hỏi. Which city issued cart is the issue with?
Đáp. Trash (Blue)
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Damaged
Hỏi. If damaged, please select the type of damage.
Đáp. Wheels

Vấn đề Lân cận

2 Bình luậns

  • Marlborough, MA (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Public Works Dispatch (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.