Graffiti Removal Đã lưu trữ

3601-3629 West Carmen Avenue Chicago, Illinois Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1654494

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Graffiti Removal Request

Đã xem:

712 lần

Vùng lân cận:

North Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

15-02142918

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Graffiti on fence along pedestrian path at end of alley

cũng đã hỏi...
Hỏi. Where is it located?
Đáp. Alley
Hỏi. What type of Surface is the graffiti on?
Đáp. Metal - Painted
Hỏi. Is the Graffiti located over 6 feet from the ground?
Đáp. No
Hỏi. Input mobile # to opt-in for text updates. If already opted-in, add mobile # to contact info.
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.