This is an unaffiliated request

abandoned and blighted property Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

165953

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

945 lần

Vùng lân cận:

Avon

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

land and house incredibly overgrown and abandoned structures. multiple rusting vehicles, fallen trees - it is hazardous, a nuisance, an eyesore and inviting to all sources of negative activity. please address this condition SOON!


Vấn đề Lân cận

3 Bình luận

  • Guest (Khách)

  • Jaycox Resident (Người dùng đã đăng ký)

  • Đã đóng smtii (Khách)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.