Overgrown Grass/Weed Đã lưu trữ

527-20th St. S. E. Mason City, Iowa Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

1665755

Submitted To:

Mason City

Danh mục:

Overgrown Grass/Weed

Đã xem:

128 lần

Vùng lân cận:

Mason City

Được báo cáo thông qua:

http://www.masoncity.net

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

1658754

Mô tả

They mowed front lawn but not back. The back yard is really long too. Have raccoons & other critters living in there & don't need them in neighbors yards.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.