Sidewalk Repair Đã lưu trữ

32/34 Park Ave Natick, Massachusetts Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

1666475

Submitted To:

Natick, MA

Danh mục:

Sidewalk Repair

Đã xem:

2086 lần

Vùng lân cận:

Natick

Được báo cáo thông qua:

http://natickma.gov

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

West sidewalk is breaking up, and its grade is inconsistent -- it needs to be leveled, so that kids on bikes can be safe.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the problem?
Đáp. Other (please describe in description field)
Hỏi. Is the affected sidewalk in front of a business or a residence?
Đáp. Residence
Hỏi. Please provide the nearest roadway intersection and street address for the location related to the inquiry.
Đáp. 32 and 34 Park Ave

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.